Το ΚεΣυΨΥ δεν είναι υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Για άμεση υποστήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας δείτε τους Χρήσιμους συνδέσμους

Για θέματα ψυχικής υγείας σχετικά με την πανδημία, δείτε Χρήσιμοι οδηγοί για την ψυχική υγεία απέναντι στην covid-19