Η Δήμητρα Γιβροπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Έχει λάβει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc) από το City University of London και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (MΕd) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει παρακολουθήσει τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, στη συστημική προσέγγιση. Eργάζεται ως Ψυχολόγος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.