Οι ασκήσεις χαλάρωσης, ως εργαλεία αυτοβοήθειας, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ύφεση της αγωνίας και του στρες. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε τις παρακάτω ασκήσεις, ώστε να βοηθηθείτε.

Άσκηση 1: Αναπνέοντας με ηρεμία

Άσκηση 2: Ένταση και χαλάρωση