Στην ενότητα αυτή της ιστοσελίδας μπορείτε να ανατρέξετε σε σύντομα «κουίζ» που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε σφαιρικότερα τι σας συμβαίνει και πόσο σας επηρεάζει. Βάσει της εκτίμησης αυτής, που απαντά στο κατά πόσο αυτό που βιώνετε είναι φυσιολογικό ή ξεφεύγει από τα όρια της λειτουργικότητας, μπορείτε είτε να ανατρέξετε στην προτεινόμενη βιβλιογραφία, να δείτε κάποιο από τα προτεινόμενα βίντεο, ή να επικοινωνήσετε με το ΚεΣυΨΥ, προκειμένου να βοηθηθείτε στη δυσκολία που αντιμετωπίζετε.