Οι συμβουλευτικές συνεδρίες στο ΚεΣυΨΥ διέπονται από συγκεκριμένους όρους, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ στον ανάλογο σύνδεσμο, παρακάτω.

Όροι διεξαγωγής ατομικής συμβουλευτικής
Όροι διεξαγωγής ατομικής συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης
Όροι διεξαγωγής ομαδικής συμβουλευτικής