Για την πραγματοποίηση συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής συμφωνούνται μεταξύ του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης τα παρακάτω:

 1. Ο χώρος που διεξάγονται οι συνεδρίες, από πλευράς του ΚεΣυΨΥ, είναι το γραφείο που χρησιμοποιείται από το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ (Αθήνα ή Πάτρα). Ο χώρος των συνεδριών είναι σταθερός, έτσι ώστε ο/η συμβουλευόμενος/η να αισθάνεται οικειότητα και ασφάλεια. Αντίστοιχα, ο/η συμβουλευόμενος/η καλείται να τηρήσει ένα σταθερό πλαίσιο ως προς το χώρο της συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης, π.χ. ένα ήσυχο δωμάτιο του σπιτιού, στο οποίο θα εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, για όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.  Αναμένεται ότι ο/η συμβουλευόμενος/η φροντίζει για την ευπρέπεια του εαυτού του, της συμπεριφοράς του και του χώρου μέσα στον οποίο βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
 2.  Ο χρόνος (ημέρα και ώρα) που ορίζονται τα ραντεβού είναι συγκεκριμένος και συναποφασίζεται μεταξύ του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης.
 3. Η συχνότητα των συνεδριών στο ΚΕΣΥΨΥ ορίζεται συνήθως σε μία φορά την εβδομάδα ή μια φορά ανά 15 ημέρες.
 4. Η διάρκεια της συνεδρίας μέσω τηλεδιάσκεψης ορίζεται στα 50 λεπτά και ξεκινά με την βιντεοκλήση από πλευράς του/της συμβουλευόμενου/ης. Ο αριθμός των συνεδριών στο ΚΕΣΥΨΥ δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 ανά συμβουλευόμενο/η, λόγω της φύσης της υπηρεσίας (συμβουλευτικό και όχι ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο) και του όγκου των αιτημάτων που λαμβάνει.
 5. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με χρήση webcam και μικροφώνου υψηλής ποιότητας. Για λόγους ομαλότητας της διεξαγωγής της συνεδρίας, είναι καλό ο/η συμβουλευόμενος/η να χρησιμοποιεί αξιόπιστο εξοπλισμό webcam και μικροφώνου.
 6.  Σε περίπτωση που συνεδρία παύσει ή ακυρωθεί με υπαιτιότητα του ΚεΣυΨΥ (π.χ. λόγω κακής διαδικτυακής σύνδεσης), θα επαναπρογραμματιστεί συνεδρία για τον υπολειπόμενο χρόνο, κατόπιν συνεννόησης με τον/την συμβουλευόμενο/η.
 7. Οι συνεδρίες ακυρώνονται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, και τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση από την οποία λάβατε την επιβεβαίωση ραντεβού. Οι συνεδρίες που δεν πραγματοποιούνται με υπαιτιότητα του/της συμβουλευόμενου/ης, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση από μέρους του/της δεν αναπληρώνονται. Το ΚεΣυΨΥ επιφυλάσσεται να διακόπτει τη συμβουλευτική συνεργασία με άτομα που κατ’ εξακολούθηση ακυρώνουν/αναβάλλουν τις συνεδρίες τους.
 8.  Αν καθυστερήσετε να ξεκινήσετε μια συνεδρία, ο χρόνος σας δεν παρατείνεται, αλλά θα έχετε στη διάθεσή σας όσον χρόνο σας απομένει από την προκαθορισμένη διάρκεια της συνεδρίας.
 9. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό και η χρήση κινητού τηλεφώνου, εκτός κι αν υφίσταται σοβαρός λόγος, για τον οποίο χρειάζεται να έχετε το τηλέφωνό σας ανοιχτό. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οφείλετε να ενημερώνετε τον/την σύμβουλο από την αρχή της συνεδρίας.
 10.  Οι συνεδρίες δεν πραγματοποιούνται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή αλκοόλ.
 11.  Οι συνεδρίες διέπονται από τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως προς το απόρρητο των πληροφοριών που συζητώνται. Η μόνη περίπτωση άρσης του απορρήτου είναι εάν ο/η σύμβουλος κρίνει πως υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του/της συμβουλευόμενου/ης, ή άλλου προσώπου. Ο/Η συμβουλευόμενος/η ενημερώνεται για την άρση του απορρήτου.
 12. Σε περίπτωση που είστε κοντινός συγγενής, σύντροφος ή φίλος με άλλον/η συμβουλευόμενο/η του ΚεΣυΨΥ, οφείλετε να ενημερώσετε τον/την σύμβουλο ήδη κατά την πρώτη τηλεφωνική επαφή, προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού σας με άλλον/η συνάδελφο του Κέντρου, από αυτόν/η που βλέπει το οικείο σας πρόσωπο.
 13. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή μέρους ή ολόκληρης της συνεδρίας (βίντεο, εικόνα ή ηχητική) δεν επιτρέπεται. Ο όρος αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου που διέπει την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών.
 14. Η συνέπεια τήρησης των παραπάνω όρων συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 15.  Παρέκκλιση από τους όρους που προαναφέρθηκαν, δίνει τη δυνατότητα στον/στην σύμβουλο να προχωρήσει σε άμεση παύση της συνεδρίας.