Για την πραγματοποίηση συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής, συμφωνούνται μεταξύ του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης τα παρακάτω:

 1. Ο χώρος που διεξάγονται οι συνεδρίες είναι το γραφείο που χρησιμοποιείται από το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ (Αθήνα ή Πάτρα). Συνεδρίες εκτός του γραφείου δεν πραγματοποιούνται. Ο χώρος των συνεδριών είναι σταθερός, έτσι ώστε ο/η συμβουλευόμενος/η να αισθάνεται οικειότητα και ασφάλεια.
 1. Ο χρόνος (ημέρα και ώρα) που ορίζονται τα ραντεβού είναι συγκεκριμένος και συναποφασίζεται μεταξύ του/της συμβούλου και του/της συμβουλευόμενου/ης.
 1. Η συχνότητα των συνεδριών στο ΚεΣυΨΥ ορίζεται συνήθως σε μία φορά την εβδομάδα ή μια φορά ανά 15 ημέρες.
 1. Η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται στα 50 λεπτά.
 2. Ο αριθμός των συνεδριών στο ΚεΣυΨΥ δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 ανά συμβουλευόμενο/η, λόγω της φύσης της υπηρεσίας (συμβουλευτικό και όχι ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο) και του όγκου των αιτημάτων που λαμβάνει.
 1. Οι συνεδρίες ακυρώνονται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, και τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση από την οποία λάβατε την επιβεβαίωση του ραντεβού. Το ΚεΣυΨΥ επιφυλάσσεται να διακόπτει τη συμβουλευτική συνεργασία με άτομα που κατ’ εξακολούθηση ακυρώνουν/αναβάλλουν τις συνεδρίες τους.
 1. Αν καθυστερήσετε να έρθετε σε μια συνεδρία, ο χρόνος σας δεν παρατείνεται, αλλά αντίθετα θα έχετε στη διάθεσή σας όσον χρόνο σας απομένει από την προκαθορισμένη διάρκεια της συνεδρίας.
 1. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας απαγορεύεται το κάπνισμα, το φαγητό και η χρήση κινητού τηλεφώνου, εκτός κι αν υφίσταται σοβαρός λόγος, για τον οποίο χρειάζεται να έχετε το τηλέφωνό σας ανοιχτό. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οφείλετε να ενημερώνετε τον/την σύμβουλο από την αρχή της συνεδρίας.
 1. Οι συνεδρίες δεν πραγματοποιούνται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή αλκοόλ.
 2. Οι συνεδρίες διέπονται από τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως προς το απόρρητο των πληροφοριών που συζητώνται. Η μόνη περίπτωση άρσης του απορρήτου τίθεται εάν ο/η σύμβουλος κρίνει πως υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του/της συμβουλευόμενου/ης, ή άλλου προσώπου. Ο/Η συμβουλευόμενος/η ενημερώνεται για την άρση του απορρήτου του/της.
 3. Σε περίπτωση που είστε κοντινός συγγενής, σύντροφος ή φίλος με άλλον/η συμβουλευόμενο/η του ΚεΣυΨΥ, οφείλετε να ενημερώσετε τον/την σύμβουλο ήδη κατά την πρώτη τηλεφωνική επαφή, προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού σας με άλλον/η συνάδελφο του Κέντρου, από αυτόν/η που βλέπει το οικείο σας πρόσωπο.
 4. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο εγγραφή μέρους ή ολόκληρης της συνεδρίας (βίντεο, εικόνα ή ηχητική) δεν επιτρέπεται. Ο όρος αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου που διέπει την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών.
 5. Η συνέπεια τήρησης των παραπάνω όρων συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της συμβουλευτικής διαδικασίας.
 6. Παρέκκλιση από τους όρους που προαναφέρθηκαν, δίνει τη δυνατότητα στον/την σύμβουλο να προχωρήσει σε άμεση παύση της συνεδρίας.