Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ, όπως όλες οι διαδικασίες εντός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, υπόκειται σε αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα επιτρέψουν την βελτίωση των υπηρεσιών μας αλλά και την ενδυνάμωση της τεκμηρίωσης για την συνέχιση της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Για τον σκοπό αυτό, μετά από την ολοκλήρωση κάθε κύκλου ατομικής συμβουλευτικής, κάθε ομάδας συμβουλευτικής και κάθε εργαστηρίου, οι χρήστες των υπηρεσιών καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει για τον σκοπό αυτό. Οι χρήστες των υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ ενημερώνονται εξαρχής για την διαδικασία αυτή και τους υπενθυμίζεται ξανά στο τέλος της συνεργασίας.

Τα δεδομένα από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διοχετεύονται αποκλειστικά στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΚεΣυΨΥ, ενώ οι συνεργάτες ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν συνεκτίμησης των δεδομένων, για τυχόν βελτιωτικές κινήσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν. Δεδομένα που προκύπτουν από την επίσημη αξιολόγηση της υπηρεσίας από την ΜΕΑΕ, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΚεΣυΨΥ.