Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚεΣυΨΥ

Είναι Καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Μεθοδολογία Έρευνας στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Strathclyde-Glasgow), με μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στην συμβουλευτική ψυχολογία (Cardiff) και διδακτορικό στο πεδίο της εφαρμοσμένης αναπτυξιακής ψυχολογίας (Cardiff). Έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ., μέλος ΣΕΠ του ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΑΠ από την έναρξή του (2000) και από το 2011 μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ. Είναι Αδειούχος Ψυχολόγος και Chartered Psychologist της British Psychological Society. Έχει διατελέσει για σειρά ετών συντονιστής του κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και για δύο διετίες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.