Με τον όρο «τηλεσυμβουλευτική» εννοούνται μια σειρά από διαδικασίες συμβουλευτικής, οι οποίες προσφέρονται από απόσταση. Η τηλεσυμβουλευτική παλαιότερα πραγματοποιούνταν με τη χρήση επιστολικής αλληλογραφίας, ενώ σήμερα είναι συνηθέστερη η χρήση μεθόδων επικοινωνίας που παραχωρεί η σύγχρονη τεχνολογία (ηλ. ταχυδρομείο, φόρουμ, livechat κ.λπ.).

Το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ προσφέρει στους χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να απευθύνουν μήνυμα, μέσω της ιστοσελίδας του, για κάποιο συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί. Στα μηνύματα απαντούν πάντοτε και αποκλειστικά οι ειδικοί συνεργάτες του ΚεΣυΨΥ, ενώ καλύπτονται και αυτά από τον κώδικα εμπιστευτικότητας  των υπηρεσιών του ΚεΣυΨΥ. Για την χρήση της υπηρεσίας ο συμβουλευόμενος συμπληρώνει τη σχετική φόρμα, δίνοντας πληροφορίες και γράφοντας την ερώτησή του όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί, στο σχετικό πεδίο. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να απαντώνται όλα τα μηνύματα εντός δύο ημερών από την λήψη τους. Δυστυχώς, για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και κατανομή χρόνου των συνεργατών του ΚεΣυΨΥ, δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών μηνυμάτων (δηλαδή μιας γραπτής ηλεκτρονικής «συζήτησης»), αλλά αντίθετα οι συμβουλευόμενοι, εάν δεν ικανοποιηθούν ως προς το αίτημά τους από την απάντηση του συμβούλου, παροτρύνονται να επικοινωνήσουν  και να ζητήσουν συνάντηση, ώστε να συζητήσουν σφαιρικότερα το θέμα που τους απασχολεί είτε από κοντά, είτε μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τηλεσυμβουλευτική, ως διαδικασία, είναι περιορισμένη ως προς τη στόχευσή της, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια προσωπική συμβουλευτική σχέση και τις σαφώς πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αυτή μπορεί να προσφέρει στον/στην συμβουλευόμενο/η. Είναι, παρόλα αυτά, ένας κλάδος της συμβουλευτικής που αναπτύσσεται με ταχύτητα, και τεκμηριώνεται ως προς την αποτελεσματικότητά του από ολοένα και περισσότερες μελέτες, εντός κι εκτός Ελλάδας. Οι τελευταίες προτείνουν μάλιστα και νέες, διαδραστικότερες μορφές τηλεσυμβουλευτικής, ορισμένες από τις οποίες ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε, μελλοντικά, και στις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας του ΚεΣυΨΥ.