Ο όρος ατομική συμβουλευτική αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει μια σειρά από ένας-προς-έναν συνεδρίες, ανάμεσα σε έναν/μία σύμβουλο και τον/την συμβουλευόμενο/η. Θέματα που συνήθως αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής είναι προσωπικές δυσκολίες, όπως άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα, φοβίες, υπαρξιακές κρίσεις, προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων κ.λπ.

Η συμβουλευτική διαδικασία είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπευτική, ως προς τη διάρκεια και τη στόχευσή της, και εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο, προσδιορισμένο πρόβλημα ή τη διαχείριση μιας κατάστασης κρίσης. Στόχος της ατομικής συμβουλευτικής είναι να μυήσει το συμβουλευόμενο σε μια σειρά από «θεραπευτικά εργαλεία» και τεχνικές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων στην καθημερινή του ζωή και κατά συνέπεια να μπορεί ο ίδιος να βοηθάει τον εαυτό του. Καθώς εξελίσσεται η συμβουλευτική διαδικασία, αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου/ης μια ισότιμη σχέση, την οποία διέπει εξαρχής η ενσυναίσθηση και η πλήρης αποδοχή του συμβουλευόμενου από τον/την σύμβουλο, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η ασφάλεια και η εχεμύθεια.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚεΣυΨΥ, προσφέρεται ατομική συμβουλευτική δια ζώσης (από κοντά, στα γραφεία του ΚεΣυΨΥ στην Πάτρα και την Αθήνα) και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο ξεκίνημα της συνεργασίας μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου/ης συμφωνούνται οι όροι διεξαγωγής των συνεδριών, οι οποίοι προσδιορίζουν τις παραμέτρους του πλαισίου της συνεργασίας, τόσο για τις από κοντά συνεδρίες  όσο και για τις συνεδρίες που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γενικά, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ανά μια ή δυο εβδομάδες, με διάρκεια 50 λεπτών. Ο μέγιστος αριθμός ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών που μπορεί να παράσχει το ΚεΣυΨΥ είναι έξι (6) συνεδρίες κατ’ άτομο.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ώστε να πραγματοποιήσετε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο.