Το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ αποσκοπεί, βάσει του καταστατικού της ίδρυσής του, στην διεξαγωγή ερευνών με θέματα που αφορούν στις ανάγκες, τα προβλήματα ή γενικότερα σε θέματα της νεανικής και μέσης ενήλικης ζωής, και της ζωής των φοιτητών του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας, το ΚεΣυΨΥ προσβλέπει στην παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου, και στη συνεπή εκπροσώπησή του σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με περιεχόμενο σχετικό με τους τομείς που προαναφέρθηκαν (συμβουλευτική ενηλίκων, συμβουλευτική φοιτητών, κ.λπ.)