Το ΚεΣυΨΥ του ΕΑΠ είναι διασυνδεδεμένο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με παρεμφερών στόχων και δράσεων υπηρεσίες.

Εσωτερικά, το ΚεΣυΨΥ είναι διασυνδεδεμένο με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ, καθώς και με τις λοιπές Υπηρεσίες του, συνολικά.

Εξωτερικά, το ΚεΣυΨΥ είναι διασυνδεδεμένο:

  • με άλλα συμβουλευτικά κέντρα φοιτητών, όπως αυτό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει μακρά εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, και με το οποίο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας

  • με ειδικούς στο πεδίο της ψυχολογικής συμβουλευτικής

  • με ειδικές δομές ψυχικής υγείας για παραπομπή περιστατικών, όπως είναι οι πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες των Δήμων, σε τοπικό επίπεδο