Το ΚεΣυΨΥ λειτουργεί τόσο στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18) όσο και στην Αθήνα (Τζωρτζ 4), από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ακόλουθες ώρες λειτουργίας:

  • Πάτρα: Δευτέρα έως Τετάρτη: 16:00-20:00, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00-13:00
  • Αθήνα: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη: 15:00-20:00, Τρίτη: 9:00-14:00, Παρασκευή: 10:00-15:00

Η συνάντηση με τους ειδικούς για ατομική συμβουλευτική γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, πάντοτε μετά από σχετική προσυνεννόηση, η οποία ακολουθεί την υποβολή σχετικού αιτήματος που έχει υποβληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η ηλεκτρονικά.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε όσοι/ες απευθύνονται στο ΚεΣυΨΥ να έχουν την πρώτη συνάντηση με τον/την ειδικό εντός διαστήματος δύο εβδομάδων. Η διασφάλιση του απόρρητου για την επίσκεψη και το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι δεδομένη, βάσει του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Το ΚεΣυΨΥ λειτουργεί υπό την επιστημονική ευθύνη του κ. Κωνσταντίνου Πετρογιάννη, Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει εποπτικό ρόλο τόσο ως προς την γενική καθοδήγηση, όσο και ως προς την ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσει το ΚεΣυΨΥ.

Το ΚεΣυΨΥ στελεχώνεται από δύο αδειούχους ψυχολόγους, με εμπειρία στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, και συγκεκριμένα την κ. Θεοδώρα Σπυροπούλου (γραφείο Πάτρας) και την κ. Μαρία-Ηώ Ακαλέστου (γραφείο Αθήνας).

Tη δράση του ΚεΣυΨΥ συνεπικουρεί η αδειούχος ψυχολόγος κ. Χριστίνα Καρέλα, για θέματα φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εποπτεία στο πλαίσιο παρέχει η αδειούχος ψυχολόγος, κ. Δήμητρα Γιβροπούλου.