Το ΚεΣυΨΥ ανακοινώνει πως λόγω διοικητικών διαδικασιών διακόπτεται, προσωρινά, η εξυπηρέτηση νέων αιτημάτων.